• info@taksomeren.nl

  • Bel ons: 0493 - 473717

  • Openingstijden: ma t/m vr: 08.00-17.00 uur

De algemene vrijstelling voor stichtingen en verenigingen

Voor stichtingen en verenigingen met een geringe winst is de winst vrijgesteld wanneer deze binnen bepaalde winstgrenzen blijft. Over de toepassing van deze winstgrenzen is recentelijk meer duidelijk geworden.

 

Geringe winst

Sinds 2012 is in art. 6 Wet Vpb 1969 een algemene vrijstelling voor stichtingen en verenigingen opgenomen. Deze subjectieve vrijstelling geldt voor alle stichtingen en verenigingen die belastingplichtig zijn voor de Vpb. Deze lichamen zijn alleen belastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Om organisaties met een geringe winst in het kader van de administratieve lastenverlichting tegemoet te komen, is de winst vrijgesteld wanneer deze binnen bepaalde winstgrenzen blijft. 

Vrijstelling

De vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet meer bedraagt dan € 15.000 of niet meer dan € 75.000 in het jaar en de voorafgaande vier jaren. De winst wordt in een verliesjaar op nihil gesteld. De vrijstelling geldt van rechtswege wanneer er aan de voorwaarden is voldaan. Wanneer hier om wordt verzocht, kan er worden afgezien van de vrijstelling (bijvoorbeeld om verliezen te kunnen benutten) en is er sprake van belastingplicht. Deze keuze wordt voor een periode van ten minste vijf jaar gemaakt. De wettekst lijkt helder, echter in de praktijk leidde de toepassing van de winstgrenzen toch nog wel eens tot onduidelijkheden, bijvoorbeeld bij nieuwe organisaties of bij organisaties die pas korte tijd belastingplichtig zijn.

Besluit staatssecretaris

In het besluit van 19 september 2018 wordt er op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren ingegaan op een aantal situaties. Onder andere op de vraag hoe de regeling van art. 6 Vpb uitwerkt bij een stichting of vereniging die nog geen vijfjaar een onderneming drijft. Volgens de staatssecretaris brengt een redelijke wetstoepassing mee dat de regeling pro rata van de bestaansperiode wordt toegepast. De winstgrens omvat volgens de staatssecretaris het aantal jaren waarin de stichting of vereniging een onderneming drijft vermenigvuldigd met € 15.000, zoals in het voorbeeld. Of de uitleg van de staatssecretaris redelijk is, kan worden betwijfeld. In de praktijk hanteert de Belastingdienst deze pro-ratatoepassing eveneens.

Niet naar rato

De Rechtbank Gelderland besliste onlangs dat zowel de tekst van de wet als de wetsgeschiedenis geen aanknopingspunten bieden om de tweede winstgrens (van € 75.000) naar rato toe te passen. De winsten bedroegen in 2010 (jaar 1) en 2011 (jaar 2) respectievelijk € 9.884 en € 28.433. Deze vielen onder de vijstelling van art. 6 Vpb. In 2012 (jaar 3) bedroeg de winst € 31.414. De inspecteur vindt dat het winstplafond € 45.000 bedraagt conform het besluit. Belanghebbende stelt dat de vrijstelling van toepassing is omdat in de afgelopen vijf jaar de grens van € 75.000 niet is overschreden. De rechtbank is het daarmee eens. Het toepassen van de winstgrens van € 75.000 als een absolute grens, ook indien een stichting of vereniging nog geen vijf jaar bestaat, is gelet op de tekst van de wet verdedigbaar. Ook past dit bij het doel om stichtingen en verenigingen met winsten van bijkomstige betekenis niet in de heffing te betrekken. Daarnaast zou de pro-ratatoepassing tot concurrentieverstoring kunnen leiden als in latere jaren de winst wel onder de winstgrens blijft.

Conclusie

De juistheid van de pro-ratatoepassing van de winstgrens uit het besluit wordt in de praktijk betwijfeld. De rechtbank heeft geoordeeld dat toepassing van de absolute winstgrens verdedigbaar is. Het is nu wachten of ook de hogere rechters deze mening delen. Voor nieuwe (belastingplichtige) stichtingen en verenigingen blijft er dus onduidelijkheid op dit punt.

Wie zijn we...

TAK is Tinnemans Administratie Kantoor, uw ideale partner in vele zaken aangaande advies, hulp en uitvoering van uw belastingzaken en bedrijfsadministratie.

Lees meer

Laatste nieuws

21 augustus 2019 / Henry Tinnemans
27 juni 2019 / Henry Tinnemans
27 juni 2019 / Henry Tinnemans
29 maart 2019 / Henry Tinnemans

TAK Someren

Adres:

Postelstraat 22,
5711 EN Someren

Postadres:

Postbus 61,
5710 AB Someren

Telefoon:

0493 - 473717

Fax:

0493 - 473718

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Like ons op Facebook

Laatste nieuws

21 augustus 2019 / Henry Tinnemans
27 juni 2019 / Henry Tinnemans
27 juni 2019 / Henry Tinnemans

Nieuwsbrief

Elk kwartaal een nieuwsbrief met de laatste actualiteiten op financieel en fiscaal gebied ontvangen? Meld je aan!

Icon Nijssen Media